Make your own free website on Tripod.com

Apakah Tujuan Diujudkan Pusat GIATMARA

Pusat GIATMARA diujudkan bagi memberi pengetahuan
dan latihan teknikal kepada bumiputra dalam berbagai
bidang yang bersesuaian dengan keperluan tempatan agar
segala pengetahuan dan pengalaman itu dapat digunakan
terus untuk meninggikan taraf hidup mereka melalui
pengwujudan usahaniaga dan peluang pekerjaan.

| BALIK KE MUKA UTAMA |