Make your own free website on Tripod.com

MODUL -  SILIBUS KURSUS CEIT

BIL

Modul dan Elemen

M1

LANGKAH KESELAMATAN

1.1 Punca dan kesan kemalangan

1.2 Keselamatan diri

1.3 Keselamatan alat dan bengkel

M2

ASAS ELEKTRIK

2.1 Alat tangan elektronik

2.2 Alat tangan komputer

2.3 Kod warna

2.4 Cara penyambungan kabel ke palam

2.5 Jenis fius dan kegunaan

2.6 Unit dan komponen elektrik

2.7 Kemagnetan dan litar DC

M3

ASAS ELEKTRONIK

3.1 Alat uji dan ukur

3.1.1 Meter Pelbagai (Analog)

3.1.2 Meter Pelbagai (Digital)

3.1.3 Osiloskop

3.1.4 Penjana Fungsi

3.1.5 Meter High Voltage

3.1.6 Pattern Ganerator (PAL)

3.2 Hukum Ohm / Kirchhoff

3.2.1 Rintangan

3.2.2 Arus

3.2.3 Voltan

3.2.4 Kuasa

3.2.5 Voltan dan Arus dalam litar Kirchhoff

3.3 Jenis, Kod Warna, Voltan Kendalian, Kekutuban, Kerosakkan yang biasa, Kadar kuasa bagi:

3.3.1 Perintang

3.3.2 Kapasitor (juga cas dan nyah cas)

3.3.3 Induktor (juga cas dan nyah cas)

3.3.4 Pengubah (down dan up)

3.3.5 Geganti

3.3.6 Semikonduktor

3.4 Jenis, Ciri, Pincang, Keperluan, Kegunaan dan Teknik Ujian bagi :-

3.4.1 Diod Isyarat

3.4.2 Diod kuasa

3.4.3 Diod Zener

3.4.4 LED

3.5 Jenis, Ciri, Kegunaan dan Teknik Ujian Bagi :-

3.5.1 Perintang

3.5.2 Kapasitor

3.5.3 Transistor

3.5.4 Silicon Control Rectifier (SCR)

3.5.5 Integrated Circuit (IC)

3.6 Prinsip Asas Kendalian, Kegunaan Dan Prinsip bagi Ujian Penerus

3.6.1 Separuh gelombang

3.6.2 Gelombang Penuh

3.6.3 Penapis

3.6.4 Pengatur voltan

3.6.5 Penganda dua voltan

3.6.6 Penganda tiga voltan

3.7 Prinsip Kendalian dan Teknik Ujian OP-AMP

3.7.1 Penyongsangan

3.7.2 Tidak penyongsangan

3.7.3 Penguat

3.8 Prinsip Kendalian bagi Tranduser

3.8.1 Pembesar suara

3.8.2 Mikrofon

3.8.3 Kepala Audio

3.8.4 Kepala Video

3.9 Projek Inovasi

3.9.1 Pengenalan kepada projek inovasi

3.9.2 Pemilihan jenis projek inovasi

3.9.3 Membuat projek inovasi

M4

DIGITAL

4.1 Pengenalan

4.1.1 Sistem nombor

4.1.2 Get logik

4.2 Litar Logik Berdigital

4.2.1 Jenis Litar Logik

4.3 I.C Berdigital

4.3.1 Ciri-ciri litar logik

4.4 Aljebra Boolean

4.4.1 Jadual kebenaran

4.4.2 Permudahan logik

M5

RADIO AM/FM

5.1 Pengenalan AM dan FM

5.2 Sistem pemancaran AM dan FM

5.3 Gambarajah alat terima AM dan FM

5.4 Prinsip "Superheterodyne"

5.5 Penguat RF

5.6 Litar L.O

5.7 Litar pencampur

5.8 Litar IF

5.9 Litar Pengesan AM/FM

5.10 AVC

5.11 AFC

5.12 Peraturan penjajaran

5.13 Litar penyahmodulatan matriks (stereo)

5.14 Litar penyahmodulatan stereo

5.15 Peraturan servis dan mencari kerosakan

5.16 Tape Player

5.16.1 Pengenalan Tape Player

5.16.2 Gambarajah blok tape player

5.16.3 Mekanikal

5.16.4 Litar tape player

5.16.5 Servis dan baikpulih tape player

5.16.6 Pembuat sebuah tape player (stereo)

M6

TV WARNA

6.1 Stesyen penyiaran TV

6.2 Gambarajah TV Warana

6.3 Isyarat luminan

6.4 Isyarat krominan

6.5 Pencampuran tiga warna (RGB)

6.6 Isyarat video lengkap

6.7 Litar penguat VIF

6.8 Litar Pengesan video

6.9 ACG

6.10 AFC

6.11 Litar penguat video

6.12 SIF dan litar penyongsang

6.13 Litar penyongsang

6.14 Litar penyongsang V

6.15 Litar penyongsang H

6.16 Pelarasan pin kusyen

6.17 Penstabilan HV

6.18 Penguat laluan jalur (Bandpass)

6.19 Litar penyegerakan warna

6.20 Litar nyahmodulatan warna

6.21 Litar matriks

M7

PERAKAM VIDEO (VCR)

7.1 Tugas-Tugas Gambarajah Blok Video dan Hubungan antara Blok

7.1.1 Main Balik

7.1.1.1 Bekalan kuasa

7.1.1.2 Penguat kepala video

7.1.1.3 Kepala video tersuis A & B

7.1.1.4 Proses main balik luminan

7.1.1.5 Proses main balik krominan

7.1.1.6 Pencampur

7.1.1.7 Penala (keluaran video)

7.1.1.8 Penguat audio & kepala audio

7.1.2 Rakaman

7.1.2.1 Penala (Kemasukan video RF)

7.1.2.2 Proses rakaman luminan

7.1.2.3 Proses rakaman krominan

7.1.2.4 Pencampur

7.1.2.5 Penguat rakaman (REC)

7.1.2.6 Kepala rakaman

7.1.2.7 Kepala audio rakaman

7.1.3 Sistem Servo

7.1.3.1 Servo kapasitor

7.1.3.2 Servo selinder

7.1.3.3 Motor kapasistor

7.1.3.4 Motor silinder

7.1.3.5 Frekuensi

7.2 Menbaca Gambarajah Perakam Video bagi laluan Isyarat dan Voltan

7.2.1 Main Balik

7.2.1.1Bekalan kuasa

7.2.1.2 Litar penguat kepala video

7.2.1.3 Litar penguat tersuis kepala video

7.2.1.4 Litar proses main balik luminan

7.2.1.5 Litar proses main balik krominan

7.2.1.6 Litar pencanpur

7.2.1.7 Litar penala

7.2.1.8 Litar penguat audio

7.2.2 Perakam

7.2.2.1 Litar penala

7.2.2.2 Litar proses rakaman luminan

7.2.2.3 Litar proses rakaman krominan

7.2.2.4 Litar pencanpur

7.2.2.5 Litar penguat rakaman

7.2.2.6 Litar recording amplifier

7.2.2.7 Litar kepala rakaman

7.2.3 Sistem servo

7.2.3.1 Litar servo kapasitor

7.2.3.2 Litar servo silinder

7.2.4 Mekanisma VCR

7.3 Amali Perakam Video

7.3.1 Mengukur voltan dan melihat gelombang

7.3.2 Cara membuka kepala audio dan video

7.3.3 Mengukur voltan bekalan kuasa

7.3.4 Melihat gelombang FM pada litar penguat kepala video

7.3.5 Melihat gelombang pada proses keluaran main balik luminan

7.3.6 Melihat gelombang pada proses keluaran main balik krominan

7.3.7 Mengukur voltan B+ untuk tiap-tiap peringkat

M8

MENINGKATUPAYA CD Ke VCD ver3

8.1 Pengenalan Skematik dan Blok Diagram

8.2 Teknik Pemasangan

8.3 Penyambungan dan Penukaran Isyarat (video converter)

M9

PERALATAN ELEKTRIK RUMAH

9.1 Pengenalan Elemen dan Pemanas

9.1.1 Jenis-jenis elemen

9.1.2 Kuasa pada sesuatu elemen

9.2 Jenis alat-alat pemanas

9.2.1 Sterika Elektrik

9.2.2 Periuk Elektrik dan lain-lain.

9.3 Mencari kerosakan alat

9.3.1 Litar pintas

9.3.2 Litar bocor

9.3.3 Litar terbuka

9.3.4 Litar terbakar

9.4 Servis dan membaiki

M10

PERKAKASAN KOMPUTER (HARDWARE)

10.1 Pengenalan Kepada Komputer

10.1.1 Maksud dan definasi

10.1.2 Proses

10.1.3 Kelebihan sistem operasi

10.2 Komponen-komponen Yang Membina Komputer

10.2.1 Sistem Board ( motherboard )

10.2.2 CPU ( Central Prossesing Unit )

10.2.3 BUS Memory ( Cache memory & simm )

10.2.4 Sistem jam ( Jumper setting )

10.2.6 Kad paparan

10.2.7 Kad I/O

10.2.8 Bateri

10.3 Aksesori

10.3.1 Papan kekunci

10.3.2 Pengawal dan pemacu cakera liut

10.3.3 Pengawal dan pemacu cakera liat

10.3.4 CD-ROM

10.3.5 Kad suara

10.3.6 Kabel riben

10.3.7 Kad rangkaian

10.3.8 Tetikus, kayu ria dan pad tetikus

10.3.9 Kekotak / Casing

10.3.10 Kayu Ria

10.3.11 Kad radio

10.3.12 Kad TV

10.3.13 Lebuh raya Video

10.3.14 Modem ( Dalam / luaran )

10.3.15 Disket 3 " & 5 "

10.3.16 Monitor( monokrom, EGA, RGB, CGA, dan VGA )

10.3.17 Scanner

10.3.18 Pencetak

10.3.19 Bekalan kuasa

10.4 Membuka dan Memasang Komputer

10.4.1 Peralatan tangan yang disyorkan

10.4.2 Papan palam masuk dan aksesori

 

10.5 Baiki, Senggara Komputer Dan Meningkatkan Gred

10.5.1 Langkah- langkah baik pulih komputer cara laluan

10.5.2 Servis cakera liat

10.5.3 Servis system board ( Mother Board )

10.5.4 Servis papan kekunci

10.5.5 Servis pencetak

10.5.6 Meningkatkan gred system board

10.5.7 Meningkatkan memori ingatan

10.5.8 Meningkatkan gred CPU

M11

PERISIAN KOMPUTER (SOFTWARE)

11.1 Pengenalan Kepada Komputer

11.1.1 Pengenalan (Apa itu komputer?)

11.1.2 Sejarah Komputer

11.1.3 Central Processing Unit (CPU)

11.1.4 Input Output

11.1.2 Storan & Perisian

11.2 Pengenalan Kepada Sistem Operasi

11.2.1 Pengenalan Kepada Sistem Operasi

11.2.2 Kelebihan Sistem Operasi

11.2.3 Memuatkan DOS ke Komputer

11.2.4 Tatacara On/Off Komputer

11.2.2 Apa Yang Berlaku Bila But Komputer

11.3 Pemasangan Perisian

11.3.1 BIOS Setting

11.3.3 DOS shell Explorer Diagnostic

11.3.4 Pemasangan perisian

a. Windows 95/98

b. Microsoft Office

c. Print Artist

11.4 Penggunaan Perisian

11.4.1 Windows 95/98

11.4.2 Microsoft Word

11.4.3 Microsoft Excel

11.4.4 Microsoft Power Point

11.4.5 Microsoft Frontpage

11.4.6 Desktop Publishing Software + scanner

a. Print Artist

b. Adobe Photoshop

11.4.7 Internet dan rangkaian komputer

11.4.8 Internet Explorer + Netscape Communicator

11.4.9 Elektronik mel (Emel)

11.5 Pemasangan Perkakasan

11.5.1 Kad Rangkaian

11.5.2 Kad Suara

11.5.3 Modem

11.5.4 Kad "Scanner"

11.6 Perisian "Diagnostic"

11.6.1. Menggunakan program tertentu seperti :

Norton Utilities

Microsoft diagnostic

EMI diagnostic

DOS

11.7 Virus

11.7.1 Pengenalan

11.7.2 Kerosakan dan punca virus

11.7.3 Cure Cleanup, antivirus, vishield dan scan

11.7.4 Keselamatan Komputer / Safe computing

11.7.5 Inside virus

11.7.6 List of virus.

| KEMBALI KE MODULE UTAMA |
| KEMBALI KE HALAMAN UTAMA |